Kənddə yaşayanlar, toyuq - cücə saxlayanlar bilirlər ki, toyuqlara təzə hin tikəndə onları o təzə hinə salmaq olmur bir neçə gün. Elə köhnə hinlərini axtarırlar. And ola Allaha ki, toyuqlar şivən salırlar köhnə, əvvəlki, öyrəşdikləri hindən ötəri !.Yəni toyuq da öyrəşdiyi ocağından ayrılmaq istəmir !. Yəni bizlər toyuq qədərdəmi olmadıq ?.
Xan Şuşinsikiyə, Səxavət Məmmədova, Qədir Rüstəmova qulaq asanda özümə nifrət edirəm ki, belə səsi olan millətin torpağı işğalda ola bilməz !. Bu səslərin içimdə oyatdığı hisslər məni boğur, qəhərləndirir. Ağdam deyə - deyə lay - lay deyən ay Qədir Rüstəmov, üzü qara gələcəyik yanına. Ay Xan, Şuşanın dağları başı dumanlı deyil, Şuşanın başını qara buludlar aldı, Şuşanın başına dünyanın ən böyük xaçını basdırdılar. Ruhunuz tüpürür üzümüzə, üzü qarayıq yanınızda. Bizi bağışlamayın...

Açsan gözünü, pəncü məşəqqət görəcəksən,
Millətdə qəm, ümmətdə kudurət görəcəksən,
Qıldıqca nəzər millətə heyrət görəcəksən,
Çək başına yorğanını, nikbətdən ayılma !
Laylay, bala, laylay !
Yat, qal dala, laylay !- M.Ə. Sabir

Korrupsiya və Qanun qəzetinin əməkdaşı
Həsən Həsənov