KORRUPSİYA VƏ QANUN


"KORRUPSİYA VƏ QANUN" QƏZETİ HÜQUQU POZULMUŞ VƏTƏNDAŞLARIN HÜQUQUNU QORUMAQLA HƏR ZAMAN ÖNDƏDİR!!!

"Korrupsiya və Qanun"
Muəllif: Xuraman Quliyeva