SİZİ, BAŞDA CƏNAB VİLAYƏT EYVAZOV CƏNABLARI OLMAQLA 2 İYUL PEŞƏ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ SƏMİMİ QƏLBDƏN TƏBRİK EDİR, SİZƏ İŞLƏRİNİZDƏ UĞURLAR DİLƏYİRİK!